خدمات پارس امداد
مرکز آمبولانس خصوصی پارس امداد با قرار گیری در کلیه مناطق تهران آماده ارائه خدمت.
انتقال کلیه بیماران توسط آمبولانس های مجهز و ضد عفونی شده به تمامی مراکز درمانی کشور.
اعزام آمبولانس های مجهز و تیم درمانی و پرستاری به تمامی اماکن سازمانی و خصوصی.
انواع خدمات پزشکی که توسط آمبولانس‌های هوایی پارس امداد ارائه می گردد.

آمبولانس خصوصی

مرکز آمبولانس پارس امداد کیان به صورت ۲۴ ساعته و ۷ روز هفته آماده ارائه انواع خدمات حمل و نقل بیمار خدمات پرستاری و پزشکی در محل شما به صورت اختصاصی با پیشرفته ترین امکانات روز می باشد

آمبولانس هوایی

انتقال بیمار با هلی کوپتر به تمامی مراکز پزشکی کشور

فهرست