آمبولانس هوایی

انتقال هوایی بیمار به تمامی مراکز پزشکی کشور

نیاز به آمبولانس برای حمل بیماران و مجروحین در شرایط صلح، جنگ و حوادث غیر مترقبه از نیازهای مبرم هر جامعه می‌باشد. در این راستا آمبولانس‌های زمینی حجم قابل توجهی از این وظایف را انجام می‌دهند. در بعضی مواقع به دلیل اهمیت سرعت بالا و کوتاه کردن زمان و بخاطر شرایط ویژه بیماران و احتمال بالا بودن میزان مرگ و میر و صدمات و عوارض احتمالی در اثر نقل و انتقال زمینی بیماران و سایر محدودیت‌های آمبولانس زمینی، شرایط اقتضا می‌کند که از آمبولانس‌های هوایی استفاده شود.

انواع خدمات پزشکی هوایی که توسط آمبولانس‌های هوایی پارس امداد کیان ارائه می گردد.

  • اقدامات اولیه پزشکی جهت نجات جان مجروحان و مصدومان بد حال
  • اقدامات نگهدارنده پزشکی جهت نقل و انتقال مجروحان و مصدومان به بیمارستان‌ها
  • نقل و انتقال اعضای بدن و یا تجهیزات و داروهای مورد نیاز بیماران
  • اقدامات تکمیلی پزشکی به صورت ارائه خدمات درمانی موقت تا رسیدن به مراکز پزشکی مجهز
  • اقدامات بهداشتی از قبیل عملیات پایگاه‌های موقت جهت واکسیناسیون، قرنطینه و غیره
  • اقدامات حمایتی و همراهی به صورت معاینات پزشکی لازم
فهرست